POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


FINALITATE SI MODURI DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE
Datele personale pe care le oferiti („Datele”) vor fi procesate de catre Auto Palermo („Companie”) pentru:
a) furnizarea serviciului solicitat („Serviciu”) pentru derularea contractului intre dumneavoastra si Companie.
b) realizarea de sondaje cu scopul imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor furnizate, urmarind interesele legitime ale Societatii
c) cu acordul prealabil al dumneavoastra, transmiterea de informari comerciale si/sau promotionale privind produsele si serviciile furnizate de Societate, precum si pentru a efectua studii de piata („Marketing”)
d) cu acordul dumneavoastra, analizarea comportamentelor, preferintelor de consum, pentru imbunatatirea produselor si serviciilor oferite de catre Companie („Profilare”)
e) cu acordul dumneavoastra, comunicarea Datelor catre firme conexe sau asociate Companiei precum si catre socitetati partenere din sectorul auto, financiar, asigurari si telecomunicatii, care le vor putea prelucra pentru a trimite informari comerciale si/sau promotionale despre produsele si serviciile oferite de catre aceste societati, precum si pentru a efectua cercetari de piata („Marketing terti”).
Prelucrarea Datelor pentru fiecare din scopurile prezentate mai sus va putea fi realizata prin mijloace tiparite, automate sau electronice si, in mod special, prin intermediul postei sau email, telefon (apel telefonic, SMS, MMS), fax si orice alt canal informatic (de ex. site web, aplicatie mobila)
CONSECINTE ALE EVENTUALEI LIPSEI A CONSIMTAMANTULUI DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Confirmarea utilizarii Datelor cu caracter personal este facultativa. Totusi, lipsa furnizarii Datelor marcate ca obligatorii, va atrage imposibilitatea prestarii Serviciului. Doar Datele marcate cu asterisc sunt esentiale pentru a va putea furniza Serviciul solicitat.
Vom putea oferi Servicul solicitat, chiar daca nu veti completa celelalte informatii ne-esentiale. Daca nu sunteti de acord cu comunicarile de Marketing, nu va vom putea comunica cele mai noi oferte care credem ca va vor interesa.
CINE PROCESEAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele pot fi prelucrate de catre societati care actioneaza in numele Companiei in conformitate cu obligatiile contractuale, in tari membre UE sau din afara UE.
Datele pot fi comunicate catre terti pentru a respecta obligatii legale, solicitari din partea autoritatilor publice sau pentru exercitarea unui drept al Companiei in instantei judecatoresti. UNDE SUNT PROCESATE DATELE?
Procesatorii de Date sunt de obicei companii cu sediu in tarile membre UE dar pot trasfera Datele in afara Spatiului Economic European (SEE), de exemplu, pentru a le stoca in baze de date de catre societati care actioneaza in numele Companiei.
Acesti operatori de Date actioneaza in conformitate cu instrunctiunile pe care Compania le transmite si respectand legislatia in vigoare privind tratarea datelor cu caracter personal.
In situatia in care Datele sunt transferate in afara SEE, vom lua masurile necesare pentru a garanta protectia adecvata a Datelor, de obicei sub forma unor clauze contractuale standard aprobate de catre Comisia Europeana pentru transferul datelor personale in afara SEE. 

 

CINE CONTROLEAZA DATELE? 

Titularul procesarii Datelor este Auto Palermo, cu sediul legal in Strada Depozitelor nr.23, Pitesti, Arges.


PASTRAREA DATELOR
Datele oferite pentru furnizarea Serviciului sau pentru sondajele de Customer Satisfaction vor fi stocate de catre Companie pe perioada strict necesara pentru acest obiectiv. 

Mai mult, Datele oferite pentru a furniza Serviciul, pot fi pastrate pe o perioada mai mare de timp, pentru a putea gestiona eventuale contestatii legate de furnizarea Serviciului.
Datele oferite in scopuri de Marketing si Profilare vor fi pastrate de catre Companie din momentul in care va dati acordul pentru aceasta pana la momentul cand acest acord va fi revocat. In cazul in care consimtamantul va fi revocat, Datele nu vor mai putea fi procesate in scopuri de Marketing si Profilare dar pot fi inca pastrate pentru a gestiona eventuale contestatii legate de acest gen de procesari. Durata de pastrare a datelor pentru scopuri de Marketing si Profilare prevazuta de catre Auto Palermo este conforma cu normele locale. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA 

Aveti urmatoarele drepturi:
1. dreptul de acces, adică dreptul de a obține de la Companie confirmarea că Datele sunt sau nu prelucrate și, în acest caz, dreptul de a obține acces la acestea;
2. dreptul de rectificare și de anulare, adică dreptul de a obține corectarea Datelor inexacte și / sau integrarea Datelor incomplete sau ștergerea Datelor din motive intemeiate;
3. dreptul de a limita procesarea, adică dreptul de a solicita suspendarea procesarii în cazul în care există motive intemeiate;
4. dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi Datele într-un format structurat, comun și lizibil, precum și dreptul de a transmite Datele unui alt operator de date;
5. dreptul de opoziție, adică dreptul de a se opune prelucrării Datelor în cazul în care există motive întemeiate, inclusiv prelucrarea Datelor în scopuri de marketing și profilare, dacă există; 6. Dreptul de a apela la autoritatea competentă pentru protecția datelor în cazul prelucrării ilegale a acestora.
Va puteti exercita drepturile enumerate mai sus in scris la Auto Palermo 
Strada Depozitelor nr.23, Pitesti, Arges sau la adresa de e-mail contact@autopalermo.ro.